[04.05.2010] Ogłoszenie w sprawie złożonego wiosku w ramach POKL

Archiwum » Ogłoszenia » 2010 » [04.05.2010] Ogłoszenie w sprawie złożonego wiosku w ramach POKL

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie pragnie poinformować, że wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  pt. "Każdy przejaw życia jest teatrem" przeszedł pomyślnie ocenę merytoryczną. Kwota o którą wnioskowaliśmy to 34.740 zł.