Biblioteka+

Programy i granty » Biblioteka+

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zakwalifikowała się w 2014 roku do udziału w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”

 

Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Zadania związane z programem to budowa, remont, rozbudowa infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażenie biblioteki. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki w Krakowie.

 

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie to nowoczesna biblioteka otwarta dla wszystkich, którym nie jest obca książka i szeroko pojmowana działalność kulturalno – oświatowa. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 1 723 336 zł pozwoli stworzyć współczesny obiekt w którym zostanie podniesiony potencjał edukacyjny, zostaną wdrożone nowe technologie, budynek zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Oprócz nowoczesnej wypożyczalni i czytelni znajdować się tu będzie sala relaksacyjno – czytelnicza wyposażona w fotele masujące, bieżnie, stanowiska książek mówionych, kącik muzyczny, kącik malucha itp. Całkowity koszt zadania wynosi 2 297 781 zł, wkład  własny o łącznej wartości  574 445 ,00 zł ,w tym środki finansowe w kwocie 114 889 zł zabezpieczone na ten cel przez Zleceniobiorcę, oraz środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości o wartości 459 556,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.