O bibliotece

OGÓLNE INFORMACJE O BIBLIOTECE

 

 

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie jest pani Bożena Tabor. Skład pracowników uzupełniają panie: Bożena Kuraj - bibliotekarz i Joanna Cielesta - księgowa.
GBP służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, prowadzi działalność kulturalno-oświatową polegającą przede wszystkim na upowszechnianiu czytelnictwa i promowaniu literatury oraz naszej gminy. Jest także instytucją edukacji pozaszkolnej , a na przestrzeni ostatnich kilku lat spełnia oczekiwania nie tylko społeczności lokalnej.

Podstawowym zadaniem GBP jest przede wszystkim gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

Popularyzacja książki, informacji, wiedzy oraz czytelnictwa jest głównym celem naszej placówki.

W bibliotece podczas pracy można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.