Podziękowanie za udział w 8. edycji Narodowego Czytania

Aktualności » Podziękowanie za udział w 8. edycji Narodowego Czytania

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu własnym i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za udział w uroczystości Narodowego Czytania w naszej książnicy.
Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali naszą uroczystość. Dzień ten był dla nas wyjątkową okazją do czytania wspaniałej literatury, która łączy wszystkie pokolenia Polaków.
Żywię nadzieję, iż atmosfera ta pozostanie w naszych sercach.

 

Bożena Tabor – dyrektor biblioteki

 

 

W naszej Bibliotece czytali i promowali czytelnictwo:

  • Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik
  • Starosta Powiatu Miechowskiego Pan Jacek Kobyłka
  • Członek Zarządu Powiatu Miechowskiego Pan Rafał Pawlik
  • Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa wraz z małżonką
  • Przewodnicząca Rady Gminy Kozłów Pani Teresa Florek wraz z radnymi
  • Komendant Powiatowy Policji w Miechowie Pan Andrzej Kot
  • Grono pedagogiczne
  • Sołtys wsi Wierzbica Pani Stanisława Myrda
  • Panie z Klubu Seniora
  • Soliści pod kierownictwem Pań: Katarzyny Kornaś i Agnieszki Brychner.