Spotkanie pt. „Kobiety w literaturze”

Aktualności » Spotkanie pt. „Kobiety w literaturze”

  • Spotkanie pt. „Kobiety w literaturze”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się spotkanie pt. „Kobiety w literaturze”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kozłowie, pensjonariusze Środowiskowego Domu Opieki w Kępiu z Panią dyrektor i opiekunami, Panie z Klubu Seniora oraz czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. Podczas spotkania przedstawiono część artystyczną wraz z prezentacją najpopularniejszych kobiet w literaturze polskiej. Krótka część artystyczna została zorganizowana przy współpracy z Panią Agnieszką Brychner. Dla wszystkich gości została przygotowana loteria fantowa oraz poczęstunek.