O bibliotece

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie jest pani Bożena Tabor. Skład pracowników: Bożena Kuraj - bibliotekarz, Klaudia Zapadlińska - młodszy bibliotekarz, Joanna Cielesta - księgowa, Adam Zynek - pracownik gospodarczy, Anna Szmajser - sprzątaczka.

 

GBP służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, prowadzi działalność kulturalno-oświatową polegającą przede wszystkim na upowszechnianiu czytelnictwa i promowaniu literatury oraz naszej gminy. Jest także instytucją edukacji pozaszkolnej , a na przestrzeni ostatnich kilku lat spełnia oczekiwania nie tylko społeczności lokalnej.

 

Podstawowym zadaniem GBP jest przede wszystkim gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

Popularyzacja książki, informacji, wiedzy oraz czytelnictwa jest głównym celem naszej placówki.

W bibliotece podczas pracy można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

 

W bibliotece znajdują się:

  • Sala relaksacyjna,
  • Sala informatyczna,
  • Sala muzyczna,
  • Kącik malucha,
  • Sala konferencyjna,
  • Sala widowiskowa,
  • Czytelnia ogólna,
  • Wypożyczalnia ogólna,
  • Pokoje administracyjne.