Ochrona Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Przemysław Krupa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

tel. 41 384 10 30
e-mail: biblioteka@kozlow.pl

 

  • Klauzula Informacyjna dostępna tutaj.