Zwiedzamy wystawę Pani Stefani Wójcik z Janowa Lubelskiego

Aktualności » Zwiedzamy wystawę Pani Stefani Wójcik z Janowa Lubelskiego

Dziękuję Panu dyrektorowi Leszkowi Misiakowi

i uczniom za chwilę poświęconego czasu tej pięknej  sztuce heartsmiley