• Katalog GBP w Kozłowie

  Portal e-usług bibliotecznych, który zainspirowany miłością do książek

  Biblioteka internetowa Wolne Lektury

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

  Biblioteka+

  Certyfikat Biblioteka z p@sją

  Instytut Książki

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020

  IBUK Libra

  Urząd Gminy Kozłów      Biuletyn Informacji Publicznej
Wizyty
Dziś: 7Wszystkie: 253184

Aktualności

 • Spotkanie mieszkańców z Wicepremierem i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem

  Na zaproszenie gospodarza Gminy Pana Wójta Jana Zbigniewa Basy odbyło się spotkanie mieszkańców z Wicepremierem i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem.

   

  Spotkanie odbyło się w dniu 6.05.2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kozłowie.

   

  Cieszę się, że Pan Premier znalazł czas, aby porozmawiać na temat wyzwań stojących przed samorządem terytorialnym, który mam zaszczyt reprezentować. Jestem przekonany, że rozmowa przyniesie wiele dobrego dla mieszkańców nasze gminy, mówił Wójt witając gościa.

   

  W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy , samorządowcy , dyrektorzy jednostek, nauczyciele , pracownicy  instytucji gminnych , również osoby z ościennych gmin które reprezentowali Wójtowie , samorządowcy oraz przedstawiciele policji.

  Pan premier poruszył ważne tematy dla mieszkańców gminy, związane z oświatą , infrastrukturą dróg, rolnictwem, o ekonomii, wojsku jak również nawiązał do sytuacji gospodarczej w kraju . Przedstawił założenia rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Następnie zaprezentował działania, jakie podjęte zostaną przez poszczególne resorty. Zdaniem Wicepremiera Gowina spójna polityka proprzedsiębiorcza, prowadzona w oparciu o współpracę międzyresortową, umożliwi uniknięcie zdefiniowanych w planie pułapek i stworzy odpowiednie warunki do trwałego wzrostu gospodarczego. 

  Po zakończeniu  Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił odpowiedzi na szereg pytań które padały z sali.

   

  Po spotkaniu Pan Wójt zaprosił Pana Premiera do nowo otwartej biblioteki.

  Pani Dyrektor GBP w Kozłowie Bożena Tabor witając gościa podziękowała , że znalazł czas na odwiedzenie  naszej biblioteki, która zrobiła na Nim olbrzymie wrażenie.

  Biblioteka wzbogaciła się o dary książkowe ,które otrzymaliśmy od Pana Premiera i za które serdecznie dziękujemy . Po wpisie do Księgi Pamiątkowej , Pan premier udał się w drogę do stolicy.

 • Konkurs ortograficzny o Złote Pióro Wójta gminy Kozłów!

 • Tydzień bibliotek 2016!

 • Konstytucja 3 Maja

   

   

  Konstytucja 3 Maja


  Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

   

  Postanowienia konstytucji

   

  Jej wstępnym etapem było Prawo o sejmikach z 24 III 1791 roku oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791 roku. Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.
  Utrzymując poddaństwo Konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.
  Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, składający się ze szlachty-posesjonatów (204 posłów) i 24 plenipotentów miast.
  Zmniejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów: policji, pieczęci, czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.
  Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesorskim.
  Próba przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej.
  Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawiązywały później różne kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując idee ustawy zasadniczej z 1791 roku.

   

 • Dzień Ziemi

 • Fotorelacja z wizyty posłanki Sejmu RP Lidii Gądek

 • Wizyta wojewody małopolski Piotra Ćwika w kozłowskiej książnicy!

 • Fotorelacja ze spotkania autorskiego z Kazimierzem Olchawą

 • MCK

  Doradztwo Zawodowe dla gimnazjalistów z Kozłowa

  W dniu 27.04.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie uczniowie klas III z Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie.
  Podczas warsztatów młodzież miała okazję porozmawiać na temat planów edukacyjno - zawodowych. Doradca zwrócił uwagę na kryteria wyboru zawodu, znaczenie zainteresowań i predyspozycji w wyborze zawodu, a  także na prognozy rynku pracy.
  Młodzież usystematyzowała informacje o swoich predyspozycjach analizując wyniki testu. Magdalena Pilawska – doradca zawodowy z miechowskiego MCK, przedstawiła również ofertę pozostałych jednostek OHP oraz zaprosiła młodzież na Targi Edukacji i Pracy w Miechowie, które odbędą się 24.05.2016 r.

   

  Zajęcia miały charakter warsztatowy, odbyły się przy wykorzystaniu multimedialnych zasobów biblioteki. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Panią Wiolettą Pankowską- pedagogiem szkolnym oraz dzięki uprzejmości Pani Bożeny Tabor – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

   

   

  Zapraszamy do galerii smiley

   

   

 • Realizacja programu „Ożywić pola”

  Program „Ożywić pola” jest  realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kozłowie od wielu lat.  Z tej okazji w dniu 8.04.2016r. uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum wraz z nauczycielami zgromadzili się w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie gdzie gościliśmy wyjątkowych gości w osobach: Mirosław Głogowski – ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola -Rok bażanta” , przedstawiciel firmy Led Lenser - jeden ze sponsorów tegorocznej akcji, Zbigniew Skowronek- Dyrektor ds Handlowych Firmy Koba z Krakowa i równocześnie koordynator programu z ramienia Koła „Leśnik” oraz myśliwi tego koła. Po powitaniu przez Dyrektora Szkoły Pana Leszka Misiaka i krótkim występie artystycznym w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej, wprowadzającym wszystkich w tematykę programu, głos zabrali przybyli goście. Pan Mirosław Głogowski w swoim wystąpieniu wyraził duże uznanie dla uczniów szkół za zaangażowanie i aktywność w realizacji programu „Ożywić pola”. Zespół Szkół nr 1 w Kozłowie znalazł się w gronie szkół, które jako pierwsze zgłosiły swój udział w programie. Trzydziestu najaktywniejszych uczniów otrzymało pamiątkowe koszulki z logo programu. W nagrodę za działalność wszyscy zostali zaproszeni na Międzynarodowe Targi Łowieckie do Sosnowca.

   

  Zaraz po spotkaniu autokarem udali się do Sosnowca. Na targach obejrzeli wiele bardzo ciekawych ekspozycji, wystaw i prezentacji. Wzięli udział w pokazie sztuki wabienia jeleni oraz w prezentacji sygnałów myśliwskich.

   

  Bardzo się cieszymy, że działalność szkoły prowadzona od wielu lat we współpracy z Kołem”Leśnik” z Krakowa jest doceniana. Było nam miło gościć wszystkich w naszej bibliotece.

   

   

  Zapraszamy do galerii smiley

   

   

 • Zaproszenie na spotkanie z Kazimierzem Olchawą

 • Spotkanie z przedszkolakami uczęszczającymi do Oddziału Zamiejscowego w Uniejowie-Rędzinach

  W czwartek 7 kwietnia przedszkolaki uczęszczające do Oddziału Zamiejscowego w Uniejowie-Rędzinach wraz z wychowawcami Gabrielą Smogór i Agnieszką Skowerą odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie, po której oprowadziła je Pani Dyrektor biblioteki Bożena Tabor oraz jej pracownicy Pani Bożena Kuraj i Pani Klaudia Zapadlińska. Przedszkolaki miały okazję nie tylko obejrzeć pokaźny księgozbiór biblioteczny ale również salę komputerową, kącik muzyczny, salę relaksacyjno-czytelniczą, salę konferencyjną. Niemałym zaskoczeniem dla przedszkolaków było, że w bibliotece można również miło spędzić czas między innymi na zabawie. Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz procesem wypożyczania książek. Poznały również różnicę pomiędzy wypożyczalnią a czytelnią.

   

  W pomieszczeniach bibliotecznych oprócz różnorodnych książek i czasopism zwróciły również uwagę na piękne kompozycje dekoracyjne wykonane przez panie bibliotekarki a dodatkowo na zadbane wnętrze przyciągające czytelnika małego jak i dużego.

   

  Po powrocie do przedszkola dzieci dzieliły się wrażeniami z pobytu w bibliotece. Z wielkim entuzjazmem opowiadały o wizycie w kąciku malucha, gdzie czekało na nie wiele gier edukacyjnych, piłkarzyki , piankowe puzzle, kolorowanki a przede wszystkim bogato ilustrowane książeczki adresowane do dzieci. Wiele przedszkolaków wspominało również bardzo wartościową prelekcję na temat bezpieczeństwa w sieci, po której dzieci obejrzały serię kreskówek zatytułowanych „Owce w sieci” odwołujących się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Każda opowieść zawierała morał. Kolejnego dnia na zajęciach czytelniczych przedszkolaki po raz kolejny obejrzały dwie wybrane przez siebie kreskówki z serii „Owce w sieci” a potem wyciągnęły wnioski na przyszłość, jak również wychwyciły wyrazy gwarowe, których użyli bohaterowie opowieści. Maluchy wspominały również pobyt w sali komputerowej oraz możliwość posiedzenia przy komputerze. Z kolei inne zapamiętały, że w bibliotece można również skorzystać z foteli masujących oraz bieżni. Niektóre z dzieci przywoływały pobyt w kąciku muzycznym i możliwość zobaczenia jak wygląda i działa gramofon. Poznały również płytę winylową.

   

  Ponadto dzieci zostały poczęstowane słodkościami a na pamiątkę otrzymały zakładki do książek. Na zakończenie naszej wizyty nie zabrakło wspólnego zdjęcia przed budynkiem pokaźnej biblioteki. Podczas spotkania towarzyszyła nam radosna atmosfera, za którą serdecznie dziękujemy. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor wycieczka do GBP w Kozłowie dostarczyła przedszkolakom z Uniejowa-Rędzin wiele przydatnych informacji, zadowolenia i satysfakcji. Zarówno Pani Dyrektor jak i pozostali pracownicy biblioteki starali się jak najlepiej zapoznać nas ze wszystkimi salami bibliotecznymi oraz wyczerpująco przedstawić ich przeznaczenie.

   

   

  Serdecznie dziękujemy za ciepłe i życzliwe przyjęcie nas przez Panią Dyrektor GBP
  w Kozłowie i jej pracowników.

   

   

  Zapraszamy do galerii smiley

   

   

 • Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Stroik Wielkanocny”

  Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Stroik Wielkanocny” i wręczenie nagród odbyło się w środę, 6 kwietnia 2016 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie. Zaproszonych gości powitała dyrektor książnicy Bożena Tabor. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Kozłów Jan Zbigniew Basa, który wręczył dyplomy oraz książki uczestnikom konkursu.

   

   

  Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do naszej galerii smiley

   

   

 • Zaproszenie na wyklad

 • Obchody VI Rocznicy Tragedii Smoleńskiej

 • Tydzień z Internetem 2016

  Tydzień z Internetem 2016

  14-20 marca 2016 roku w całej Europie

   

   

  Motywem kampanii jest świadome korzystanie z sieci i bezpieczne e-zakupy. Zajęcia na ten temat organizowane

  są w całej Polsce

   

   

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie też włączyła się w tą kampanię

   

   

  W Polsce w 2015 roku prawie 40 proc Polaków kupowało towary i usługi przez internet. Zakupy online są bardziej popularne wśród mieszkańców dużych miast , niż wsi Najczęściej robią je osoby w wieku 25-34 , a najrzadziej 65-74 latki , ale tendencja  jest rosnąca, a rynek e-zakupów   szybko się rozwija,  aby te transakcje były bezpieczne i bezproblemowe,   trzeba się tego nauczyć. 
  Z pomocą przychodzi kampania Tydzień z Internetem bo pokazuje praktyczne zastosowania internetu i daje ludziom konkretne porady. W tym roku skupia się na świadomym korzystaniu z sieci i zakupach online, po to, aby internauci potrafili chronić swoje dane, tworzyć silne hasła do kont, weryfikować wiarygodność sklepów internetowych, bezpieczeństwo płatności i by znali swoje prawa i obowiązki jako konsumentów.

   

  Nasza biblioteka  przeprowadziła wiele spotkań z młodzieżą, ucząc ich zakładania kąt w sklepach internetowych ,tworzyć silne hasła, ostrzegać przed niebezpieczeństwami jakie mogą się pojawiać w sieci jak również z seniorami ucząc ich jak nie wychodząc z domu zrobić  zakupy przez internet nie obawiając się oszustwa i bycia świadomym użytkownikiem Internetu. Spotkania w Tygodniu z Internetem są okazją do dobrej zabawy, integracji, a jednocześnie pozwalają zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat nowoczesnych technologii.

   

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

   

 • Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

  Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie – jak co roku – na konkurs wielkanocny zgłosiła się liczna grupa uczestników z kategorii wiekowych: 0-III i IV- VI SP . Konkurs jest organizowany z myślą o dzieciach i młodzieży z naszej gminy, by zaktywizować młodych ludzi, aby pokazali swoje talenty plastyczne. Dobrym do tego pretekstem jest czas wielkanocny i możliwość zaprezentowania przez dzieci własnoręcznie wykonanych elementów ozdobnych, kojarzących się z tym wiosennym świętem.


  W tym roku w konkursie bibliotecznym na najpiękniejszy stroik wielkanocny wzięło udział 37 uczestników ze szkół Gminy Kozłów.

   

  Komisja w składzie:

  • Klaudia Zapadlińska
  • Elżbieta Ziętara
  • Bożena Kuraj

   

   

  postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom nagrody książkowe oraz dyplomy, na szczególne wyróżnienie komisja wytypowała 6 prac:

  • Julia Tkaczewska,
  • Weronika Wesołowska,
  • Kacper Lasak,
  • Patrycja Pączek,
  • Karolina Miodek,
  • Dominik Wawszczyk.

   

   

  Praca zbiorowa:

  • Natalia Firek,
  • Gabriela Pałka,

  • Kamila Rusek,

  • Bartłomiej Dywoński,

  • Marcel Przeździk,

  • Paweł Szwaja.

   

   

  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie dnia 6.04.2016 r. o godzinie 11:30


   

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za czynny udział w konkursie smiley

   

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

   

 • Życzenia wielkanocne

 • Nowości czytelnicze!

  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZŁOWIE
  POLECA CZYTELNIKOM WIELE NOWOŚCI!

   

   

  Zapraszamy do lektury!
   

   

   

  Dziewczyny wyklęte – Pierwsza taka książka o dziewczynach z antykomunistycznego podziemia – o tych bardzo znanych i niemal zupełnie zapomnianych. O tych, które nie zawahały się, by oddać krajowi swą młodość, a niejednokrotnie i życie.
  Szesnaście porywających opowieści o walce, dramatycznych wyborach, ucieczkach, upokorzeniach i więziennej wegetacji.
  Inka, Marcysia, Perełka, Wanda, Jaga, Krystyna, Jasiek, Czesława, Irena, Blondynka, Lala, Danka, Sarenka, Dziuńka, Krysia, siostra Izabela. Te z nich, które nadal żyją, przeżywają swe wspomnienia inaczej niż mężczyźni. Wciąż pamiętają, kto i gdzie został ranny, jakiego użyły środka odkażającego i czy wystarczyło bandaży.

   


   

  Żelazne damy. Kobiety, które zbudowały Polskę – Kim był kobiety, które rządziły średniowieczną Polską? Jak odnalazły się w świecie, w którym liczyło się tylko jedno prawo - prawo silniejszego?

   Dla dobra swojej rodziny Dobrawa wyrusza do kraju Piastów, aby poślubić Mieszka, poganina i bezwzględnego mordercę. Oda zostaje żoną słowiańskiego barbarzyńcy, który jest odpowiedzialny za śmierć jej bliskich. Choć w Poznaniu czeka ją tylko pogarda, to właśnie ona zbuduje solidne podstawy polskiego imperium. Wystarczy jedno słowo Emnildy, aby Europa pogrążyła się w morzu krwi. Nie zawaha się go wypowiedzieć i poświęcić poddanych, gdy w grę będzie wchodziło dobro jej interesów i bezpieczeństwo syna.

  Polskie Żelazne damy trwały u boku brutalnych władców. Do czasu. Kiedy nadszedł właściwy moment, przejęły ster. Przekupstwa, otrucia, intrygi - dla dobra swego rodu lub dla władzy nie cofnęły się przed niczym.

   


   

  Spełnienia marzeń! – Wystarczy uwierzyć, a marzenia się spełnią!
  Osiemnastoletnia Klaudia rozpoczyna nowe życie. W starym, zaniedbanym, ale własnym domku w warszawskiej Białołęce, bez pieniędzy, za to z wielkimi marzeniami i jeszcze większym sekretem.
  Chociaż taka młoda, ale już wiele wycierpiała… Dziewczyna ma jednak nadzieję, że uda się jej uciec przed demonami z przeszłości i odnaleźć spokój. A może los podaruje jej o wiele więcej?...
  Gdy postanawia odpowiedzieć na lokalne ogłoszenie o pracy, nie spodziewa się, że właśnie w tym momencie rozpocznie się zupełnie nowy rozdział jej życia. Kamil, jej niewidomy podopieczny, jest utalentowany, przystojny, dumny i także doświadczony przez los. Między młodymi ludźmi zaczyna się rodzić uczucie, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni, a dramatyczna przeszłość upomina się o Klaudię...
  Czy Klaudii i Kamilowi uda się spełnić marzenia na przekór wszystkim przeszkodom?
  Wzruszająca, zaskakująca opowieść, od której jak zwykle nie będzie można się oderwać aż do samego końca!

   

   

  Tylko Ty – Piękna opowieść o różnych obliczach miłości.

  Książka o wielkiej miłości kobiety do mężczyzny. Opowieść o tym, jak trudne i wymagające odwagi jest adopcyjne rodzicielstwo. Wzruszająca, niekiedy smutna, chwilami zabawna opowieść o tym, jak trudnych wyborów musimy niekiedy dokonać, o silnej chęci odkrycia swoich korzeni, o potrzebie miłości, którą każdy z nas nosi w sobie. 

   

   

   

   


   

  Nieznajomy – Podczas spotkania rodziców dzieci grających w lidze lacrosse, ojciec dwóch nastoletnich synów, prawnik Adam Price, zostaje zaczepiony przez nieznajomego mężczyznę. Twierdzi on, że przed laty żona Adama, chcąc powstrzymać rozwój jego romansu, oszukała go udając, że jest w ciąży. Nieznajomy przekazuje Adamowi dowody świadczące o prawdziwości swoich słów. Kiedy zaszokowany Adam doprowadza do konfrontacji z żoną, ta początkowo obiecuje mu wyjaśnienia, lecz wkrótce znika bez śladu. Kontaktuje się z nim jedynie za pomocą SMS-a prosząc, aby mąż jej nie szukał. Adam oraz jego synowie są zdruzgotani niespodziewaną ucieczką Corinne.

   

   

   


   

  Dzieci dyktatorów – Jak wyglądało prywatne życie dzieci dyktatorów?

  Alina Castro musiała do swojego ojca mówić: Comandante, a jej brat Fidelito był trzykrotnie porywany przez własnych rodziców!

  Syn Mao Zedonga dostał od taty płaszcz jako prezent ślubny, a córka Stalina Swietłana była tak „zachwycona” swoją ojczyzną, że 13 lat po śmierci ojca uciekła na Zachód.

  Kim Dzong Un godnie zastąpił swego protoplastę, stając się najkrwawszym dyktatorem XXI wieku.

  Przeróżne osoby, miejsca, charaktery i losy. Mianownik ten sam – ojciec despota.  Niektóre dzieci zmuszono, by poświęciły swoją niewinność

  Prawda o Dzieciach dyktatorów leży gdzieś między prywatną opowieścią o losach pojedynczych ludzi a wielką panoramą dziejów. Pora ją odkryć. I zrozumieć. 

   


   

  Motyl – Neurony w głowie Alice zaczęły obumierać, lecz cały proces odbywał się zbyt cicho, by mogła go usłyszeć. Jej ciało nie było w stanie jej ostrzec, że umiera. MOTYL to jedna z najpiękniejszych powieści ostatnich lat.
  Alice Howland zaczyna tracić pamięć. Lekarze kładą to na karb zmęczenia i stresu. Ale mylą się. Alice jest profesorem Harvardu, uprawia Jogging i korzysta z życia, jest spełnioną kobietą.
  Diagnoza, Alzheimer o wczesnym początku, jest dla niej wyrokiem. Kobieta musi pogodzić się z tym, że niebawem straci swoją tożsamość. Zapomni kim jest, co kocha, a czego nienawidzi.
  Przestanie poznawać swoje dzieci.
  Próbuje się przed tym bronić tworząc w swoim komputerze, niczym dodatkowy dysk pamięci, specjalny folder o nazwie: MOTYL...

  MOTYL to powieść o której nie da się zapomnieć. Powieść o sednie człowieczeństwa i o heroicznej walce o zachowanie godności w obliczu nieuleczalnej choroby.

  "Przyglądając się motylom latającym w ciepłym słońcu pośród stokrotek w ich ogrodzie, matka powiedziała jej: Widzisz, mają krótkie, ale cudowne życie. Alice lubiła wracać do tego pamięcią."

   

   

   

  Te i wiele innych pozycji są dostępne

  w naszej bibliotece. Zapraszamy!

   

   

  "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."

  Wisława Szymborska

 • Wolne Lektury

  Wolne Lektury

  Katalog online naszej biblioteki daje możliwość korzystania z zasobów internetowej biblioteki o nazwie „Wolne Lektury”.

   

  Projekt ten, prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska, pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej.

   

  W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i które zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.

   

  Aby sprawdzić obecność darmowych ebooków w naszym katalogu prosimy o wprowadzenie w tytule serii hasła „Wolne Lektury”.

   

  Bezpośredni link -> http://goo.gl/qFvGav

 • Spotkanie z pisarzem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem

  Dnia 10.03.2016r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się spotkanie z pisarzem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Kozłowie z klas 1-4 wraz z opiekunami oraz uczniowie Szkoły w Przybysławicach. Uczestnicy spotkania poznali tajniki powstawania książki począwszy od jej napisania aż do wydruku. Pan Drabik recytował z pamięci swoje książki a tym samym zachęcał wszystkich do odgadywania zabawnych i pasujących rymów. Jednak największą atrakcją okazały się zagadki zadawane przez samego autora, za które każdy dostawał nagrodę. Na zakończenie spotkania każdy mógł zakupić książkę oraz dostać do niej specjalną imienną dedykację wraz autografem. Wiesław Drabik wpisał się do honorowej księgi gości naszej biblioteki oraz obiecał kolejne spotkanie w przyszłości. Spotkanie było bardzo udane czego dowodem były dobre humory dzieci, ich opiekunów oraz samego autora.

   

   

  „Na podwórku awantura,
   a wszystkiemu winna kura.
   Burek szczeka, krowa ryczy,
   indyk aż się rozindyczył.
  Gąska gęga, kaczka kwacze,
  koń się uśmiał, kura gdacze... „

   

  Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zachęcamy do czytania książek Wiesława Drabika.

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

 • Odwiedziny dzieci ze Społecznej szkoły w Przybysławicach

  Oprócz uczniów z Zespołu Szkół nr 1 i Gimnazjum w Kozłowie odwiedziły nas dzieci ze Społecznej szkoły w Przybysławicach z klasy 0 wraz z opiekunem panią Jolantą Koterwą oraz rodzicami. Uczniowie zapoznali się z nowym lokalem GBP i brali udział w krótkiej prelekcji na temat biblioteki, pracy bibliotekarza, korzystania z księgozbiorów, sali komputerowej, muzycznej oraz relaksacyjnej. Największą atrakcją dla najmłodszych okazał się kącik malucha, w którym znajdują się gry, zabawki a także akcesoria do malowania. Dzieci chętnie z nich korzystały czego dowodem są nowe rysunki. Wszyscy byli pod wrażeniem nowego lokalu.


  Zapraszamy do galerii :)

   

 • Spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kozłowie

  Od 25 lutego do chwili obecnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbywają się spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kozłowie wraz z opiekunami: Wiesławą Dowolską, Agatą Borek, Sabiną Misiak, Martą Nowak, Violettą Chudzińską, Anną Grzelec, Małgorzatą Mazelą, Agnieszką Milewską – Pełką, Dorotą Wróblewską oraz Andrzejem Kopciem. Uczniowie zapoznają się z nowym lokalem GBP i biorą udział w krótkiej prelekcji na temat biblioteki, pracy bibliotekarza, korzystania z księgozbiorów, sali komputerowej, muzycznej oraz relaksacyjnej. Aktywnie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych na temat posługiwania się między innymi encyklopedią. Na koniec dzieci i młodzież bardzo chętnie wypożyczają książki i deklarują częstsze odwiedziny w przyszłości. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się sala komputerowa, z której dzieci i młodzież korzysta co dzień.

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

 • Spotkanie z Klubem Seniora "My Zawsze Młodzi"

  W dniu 3.03.2016r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się spotkanie z panią Teresą Liberą z grupą Seniorów z Kozłowa. Klub Seniora przywitała Dyrektor GBP Bożena Tabor, oprowadzając wszystkich po nowym obiekcie i zapraszając do częstego korzystania z księgozbiorów oraz innych dostępnych atrakcji. Seniorzy miło spędzili czas przy kawie i ciastku, rozmawiając o literaturze. Chętne panie skorzystały z foteli masujących, były bardzo zadowolone z rezultatów i stwierdziły, że będą korzystać z nich regularnie. Na koniec goście zaproszeni zostali na seans filmowy pt. "Bóg nie umarł”. Film bardzo się spodobał, niektóre osoby nie kryły wzruszenia, a wszyscy zadeklarowali, że będą nas odwiedzać częściej.

   

  Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie!

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

 • Spotkanie z seniorami i wójtem gminy Kozłów

  W dniu 24.02.2016 r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się spotkanie z panią Haliną Szczepką ze Stowarzyszeniem Seniorzy i Młodzi razem z Kamionki oraz z Wójtem gminy Kozłów Janem Zbigniewem Basą.  Wszyscy goście wzięli udział w pogadance na temat nowej siedziby biblioteki oraz zapoznali się z nowymi zasadami  korzystania z księgozbiorów oraz innych dostępnych atrakcji. Seniorzy miło spędzili czas przy kawie i ciastku, rozmawiając o literaturze. Na koniec goście zaproszeni zostali na seans filmowy pt. "Bóg nie umarł”. Seans należał do bardzo udanych, a wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że odwiedzą nas jeszcze nie jeden raz.

   

  Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie!

   

  Zapraszamy do galerii :)

   

 • Logo

  Tydzień z Internetem 2016

  Tydzień z Internetem 2016

   

  14-20 marca 2016 roku w całej Europie

   

  motyw przewodni: świadome korzystanie z Internetu

  i bezpieczne zakupy w sieci

   

   

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza mieszkańców Kozłowa do udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2016. Motywem przewodnim tegorocznej, już szóstej edycji akcji, jest świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci.

   

  Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Zapraszamy do udziału biblioteki, szkoły, pracownie komputerowe, organizacje pozarządowe, urzędy, a także inne lokalne instytucje, które są zainteresowane promowaniem świadomego korzystania z Internetu i bezpiecznych zakupów w sieci.

   

 • Zapraszamy Klub Seniora w Kozłowie na czytanie literatury i zwiedzanie biblioteki!

 • Zapraszamy mieszkańców gminy na sens filmowy!

 • Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem!

 • Konkurs świąteczny na stroik wielkanocny!

 • Biblioteka zaprasza uczniów gimnazjum w Kozłowie na sens filmowy

 • Spotkanie biblioteczne Latarników - seniorów z Kamionki

 • Listy gratulacyjne!

         

   

 • Logo Biblioteka+

  Otwarcie nowoczesnej biblioteki w Kozłowie!

   

  "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa

   

  Jaką sobie ludzkość wymyśliła"

  Wisława Szymborska

   

   

  W dniu 20 lutego 2016r. w Kozłowie otwarto  nowoczesną, na miarę XXI w. Bibliotekę przez duże „B”. Dzięki środkom z Instytutu Książki w ramach programu ministerialnego Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 723 336 zł  co pozwoliło stworzyć współczesny obiekt.

   

   

  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rządowych i samorządowych władz województwa, powiatu i gmin, Radni Gminy Kozłów, Sołtysi , dyrektorzy bibliotek, szkół, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy Kozłów Klubu Seniora i Latarników, przyjaciele i czytelnicy biblioteki. W otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele firm realizujących inwestycje. Zaproszeni goście w dowód uznania  złożyli gratulacje i symboliczne kwiaty na ręce Pani Dyrektor biblioteki Bożeny Tabor. W tym szczególnym dniu padło wiele ciepłych słów oraz życzeń. W trakcie wystąpień goście podarowali Bibliotece kilka pamiątkowych prezentów. Wśród nich znalazły się książki, za które w imieniu naszych czytelników serdecznie dziękujemy. Podczas otwarcia biblioteki uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Kozłów Jan Zbigniew Basa, Wicemarszałek Województwa małopolskiego Pan Wojciech Kozak , wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Pani Anna Wiśniewska ,Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie Pani Maria Słuszniak , dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie Pani Bożena Tabor. Poświęcenia całego obiektu dokonał ksiądz Tomasz Czechowski - wikary. Przybyła na  uroczystość Jadwiga Emilewicz przypomniała, że w ministerstwie zajmuje się sprawami innowacji. - Niektórzy sądzą, iż biblioteki nie mają nic wspólnego z innowacjami. Myślę inaczej. Według naukowców szare komórki ożywia szelest przekładanych kartek. Przy komputerze czy laptopie tego nie ma - mówiła, dziękując za zaproszenie.

   

         
   

  Po części oficjalnej uroczystość otwarcia uświetniły występy artystyczne w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 1 w Kozłowie, występy solowe młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie. Piękne dwa utwory zaśpiewała Pani Teresa Libera za które publiczność nagrodziła Ją brawami na stojąco

   

  Oprócz nowoczesnej wypożyczalni i czytelni znajduje się tu  sala relaksacyjno – czytelnicza wyposażona w fotele masujące, bieżnie, stanowiska książek mówionych, kącik muzyczny, kącik malucha itp. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 297 781 zł, wkład  własny o łącznej wartości  574 445 ,00 zł ,w tym środki finansowe w kwocie 114 889 zł zabezpieczone na ten cel przez Zleceniobiorcę, oraz środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości o wartości 459 556,00 zł.

  Dofinansowanie pozwoliło przygotować nową siedzibę biblioteki będącej nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz mamy nadzieję, że stanie się ośrodkiem życia społecznego. Oferta biblioteki kierowana jest do miłośników książki , prasy, internautów, turystów,  a najmłodszych czytelników zaprasza Kącik Malucha.

   

   

  Budowa obiektu biblioteki ułatwiła wprowadzenie nowych funkcji i znaczenia tej instytucji.  Pogłębienie funkcjonalności, rozszerzenie wachlarza oferowanych usług, zwiększenie przedziału wiekowego odbiorców otworzy nowe możliwości szerzenia wiedzy, nauki i informacji. Dzięki tej modernizacji biblioteka nabiera nowego znaczenia. Jest to miejsce gdzie nie tylko  wypożycza się książki, ale również pogłębia wiedzę korzystając z dorobku nowoczesności jak komputery, internet, drukarki, skanery. Jest to miejsce przyjazne i dostępne dla wszystkich grup wiekowych od najmłodszych ,do seniorów i osób niepełnosprawnych.

   

   

  W nowej bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie:

   

  • czytelnikom- proponujemy bogaty  księgozbiór do wyboru

   

   

  • internautom - oferujemy darmowy dostęp do szybkiego i sprawnego Internetu- 11 stanowisk komputerowych Wi-fi dostępne w całej bibliotece, dostępu do darmowych e-booków

   

   

  • miłośników muzyki zapraszamy do posłuchania płyt na gramofonie w Kąciku muzycznym

   

   

  • sympatykom prasy codziennej – proponowana jest czytelnia z dostępem do najświeższych tytułów dzienników, tygodników i miesięczników

   

   

  • dzieci i młodzieży – oprócz kącika malucha  dostępny jest projektor multimedialny i ekran do prezentacji, tablica interaktywna

   

   

  • Osoby które pragną się zrelaksować zapraszamy do Sali relaksująco- czytelniczej na fotele masujące oraz bieżnie.

   

   

  Do dzieci właśnie  adresowana jest oferta nowej ekspozycji księgozbioru dziecięcego dostosowana do wieku i wzrostu czytelnika. Dziecko będzie mogło poczytać książeczkę przy kolorowym stoliku, razem z mamą, tatą czy opiekunem ,co umożliwi chwilowy wypoczynek i relaks przy książce z maluchem  jak również dostępne są gry edukacyjne , piłkarzyki  ,  warcaby i puzle dla najmłodszych wszystko to będzie zachętą do częstego odwiedzania biblioteki.

   

   

  W dzisiejszym świecie gdzie komputer  rywalizuje z książką chcemy kreować przyzwyczajenia od malutkiego dziecka. Poprzez taką edukację oswajamy dzieci z książką, z biblioteką jako przyjaznym i potrzebnym miejscem, uczymy, że książka to fajna rzecz, którą należy się dzielić, to dobra zabawa i ciekawe spędzenie czasu dające niebywałą satysfakcję. Nowoczesna biblioteka to uzupełnienie oferty szkoły i przedszkola gdzie wiedza, książka i zabawa sumuje się w prawidłowy rozwój dziecka.

   

  Dzięki specjalnej przestrzeni zaaranżowanej dla dziecięcych zabaw możliwe są wspólne wizyty rodziców i ich pociech. Kolorowa wykładzina w pomieszczeniu wydzielonym na czytelnię „Kącik malucha” umożliwi organizowanie  zajęć dla dzieci. Planowane są  wieczorki lub popołudnia poetyckie, odczyty autorskie dla dzieci tych malutkich jak i tych już szkolnych oraz  młodzieży. Młoda publiczność będzie mogła w swobodny, niewymuszony sposób obcować z słowem pisanym. Dzięki modernizacji obiektu oraz nowej ofercie biblioteka będzie w stanie dotrzeć i uaktywnić różne grupy społeczne .

   

  Biblioteka dysponuje obecnie księgozbiorem, na który składa się około 20 tysięcy woluminów. Dzięki nowej siedzibie ilość książek będzie mogła się znacznie zwiększyć. Gromadzimy również materiały poświęcone historii Kozłowa i regionu dbając tym samym o zachowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Nowa siedziba Biblioteki to także nowe możliwości rozwoju współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się upowszechnianiem kultury. Cała biblioteka jest przystosowana do tego, aby bez żadnych przeszkód mogły korzystać z niej osoby niepełnosprawne.

   

   

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, to nie tylko miejsce wypożyczalnia książek, ale również ciekawa propozycja do spędzania wolnego czasu.

   

   

   

  ZAPRASZAMY!

 • Prezentacja z nowo otwartej biblioteki w Kozłowie!

   

   

  Zobacz       >>> tutaj <<<

 • Rozstrzygnięcie Bożonarodzeniowego konkursu plastycznego!

 • Informacja!

   

  Szanowni czytelnicy biblioteki z uwagi na przeprowadzkę biblioteki do nowej siedziby nagrody za udział w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym wręczymy w terminie późniejszym.

   

  Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 • Informacja!

   

  Szanowni użytkownicy biblioteki informujemy, że w miesiącu lutym wypożyczalnia będzie nieczynna z powodu przeprowadzki do nowej siedziby.

   

  Przepraszamy za utrudnienia oraz niezwłocznie po przeprowadzce zaprosimy Państwa do korzystania z naszych zbiorów.