Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Programy i granty » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków: Priorytet 1 – Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Celem programu jest poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.